Rikollisuuden juuret

Vanhempi konstaapeli Michela Söderström kannustaa nuoria puhumaan poliisille, sillä poliisikaan ei voi auttaa ja puuttua rikoskierteeseen, jos avuntarve jää piiloon.

Vanhempi konstaapeli Michela Söderströmin mukaan vakavan rikollisuuden merkit saattavat näkyä nuorissa häiriökäyttäytymisen muodossa jo varhaisessa vaiheessa.

Söderströmin mukaan alkoholi ei enää näyttele yhtä suurta roolia nuorten arjessa kuin aiemmin, mutta huumausaineita käyttää yhä useampi. Tietynlaiset yleiset ajatusmaailmat ja ihannointi ovat myös muuttuneet. Tätä Söderström on ennalta ehkäisevässä poliisissa seuraamassa aitiopaikalta.

Lue haastattelu kokonaisuudessaan tuoreesta Truecrime -lehdestä.

Konstaapeli Söderström. Kuva: Jenna Lehtonen